- محصولات آموزشی هادی

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن براساس:
نمایش:

کیف الکترونیک آریا اول دبستان ، یک بسته نرم افزاری شامل دو عدد لوح فشرده بهراه دفترچه راهنمای نصب.....

کیف الکترونیک آریا دوم دبستان ، یک بسته نرم افزاری شامل دو عدد لوح فشرده بهراه دفترچه راهنمای نصب.....

کیف الکترونیک آریا سوم دبستان ، یک بسته نرم افزاری شامل دو عدد لوح فشرده بهراه دفترچه راهنمای نصب.....

کیف الکترونیک آریا ششم دبستان ، یک بسته نرم افزاری شامل یک عدد لوح فشرده بهراه دفترچه راهنما.....

کیف الکترونیک آریا نهم دوره اول متوسطه ، یک بسته نرم افزاری شامل دو عدد لوح فشرده بهراه دفترچه را.....

کیف الکترونیک آریا هشتم دوره اول متوسطه ، یک بسته نرم افزاری شامل دو عدد لوح فشرده بهراه دفترچه ر.....

کیف الکترونیک آریا هفتم دوره اول متوسطه، یک بسته نرم افزاری شامل دو عدد لوح فشرده بهراه دفترچه را.....

کیف الکترونیک آریا پنجم دبستان ، یک بسته نرم افزاری شامل یک عدد لوح فشرده بهراه دفترچه راهنم.....

کیف الکترونیک آریا چهارم دبستان ، یک بسته نرم افزاری شامل دو عدد لوح فشرده بهراه دفترچه راهنمای ن.....

آموزش زبان انگليسي ميشا و كوشا سطح 2 (Fun English Two ) Fun English Level two در اين مرحل.....

آموزش زبان انگليسي ميشا و كوشا سطح3 (Fun English Three) سطح C در اين سطح نيز با آموزش نقش.....

آموزش زبان انگليسي ميشا و كوشا سطح يك (Fun English one ) سطح 1 - مناسب براي كودكان 4 تا 6 سال.....

نرم افزار سال اول دبستان شركت داده پردازان ويرا پارسيان اولين نرم افزار داراي مجوز رسمي از سازمان.....

ميشا و كوشا دوم دبستان اين نرم افزار مطابق با سرفصل هاي آموزشي آموزش و پرورش و بر اساس اهداف .....

ميشا و كوشا سوم دبستان اين نرم افزار مطابق با سرفصل هاي آموزشي آموزش و پرورش و بر اساس اهداف .....